Aktuelt

Hald Ege Party Crawl 2017
8-feb-17 10:57
Kalender
Untitled Document

Egekværnen
12.01.17    
kl. 18:00
Egekværnen


Torsdagsspisning
Pia & Sten og Helle

Egekværnen
19.01.17    
kl. 18:00
Egekværnen


Torsdagsspisning
Hanne & Jeppe, Else & Nopper

Egekværnen
26.01.17    
kl. 18:00
Egekværnen


Torsdagsspisning
Randi & Keld +

Egekværnen
02.02.17    
kl. 18:00
Egekværnen


Torsdagsspisning
Kjeld & Susanne, Eicke, Tove & Christian

Egekværnen
09.02.17    
kl. 18:00
Egekværnen


Torsdagsspisning
Sidsel, Keld & Bjørg, Lone & Claus, Rikke & børn

Egekværnen
16.02.17    
kl. 18:00
Egekværnen


Torsdagsspisning
UGE 7   VINTERFERIE – ingen fællesspisning

Egekværnen
23.02.17    
kl. 18:00
Egekværnen


Torsdagsspisning
Pernille & Peter, Jens Jørgen & Marianne

Egekværnen
02.03.17   
kl. 18:00
Egekværnen


Torsdagsspisning
Kirsten & Axel +

Egekværnen
09.03.17    
kl. 18:00
Egekværnen


Torsdagsspisning
Peter & Linda + Charlotte & Kristian

Egekværnen
16.03.17    
kl. 18:00
Egekværnen


Torsdagsspisning
Michaela & Søren, Kai & Hanne, Anna Inga & Poul, Jørgen

Egekværnen
23.03.17   
kl. 18:00
Egekværnen


Torsdagsspisning
Helen & Keld, Marianne & Mogens, Lene

Egekværnen
30.03.17    
kl. 18:00
Egekværnen


Torsdagsspisning
Ditte, Janus, Majbrit, Rikke & Rasmus

Egekværnen
10. apr.kl. 18.00
Data slut
Printervenlig version her !!!!
Nyheder

Cash i kirken


Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved den 9. marts 2017
Torsdag den 9. marts 2017, klokken 19.30-20.40, i Hald Ege kirke vil musikerne Karsten Holm, Martin Blom, Bjørn Petersen og Knud Erik Steengaard stå for en medrivende musikalsk fortælling om Johnny Cash og de indre kampe, han hele sit liv udkæmpede, og som udmøntede sig i de formidable sange og fortolkninger, han efterlod til denne verden.

Hilsen Hald Ege/ Dollerup menighedsråd


8-feb-17 10:52

Fotodage 2014/15

Se billedserier fra Fotodage

Fotodage i Hald Ege 2014
Fotodage i Hald Ege 2015


8-feb-17 10:52

Generalforsamling i Egekværnen


Der indkaldes hermed til ordinær Generalforsamling i Egekværnen
Torsdag den 23. marts 2017 kl. 20.15 i Egekværnen,
Videbechs allé 167 med følgende dagsorden:

1 Valg af dirigent
2 Formandens beretning
3 Fremlæggelse af revideret regnskab
4 Valg af formand. Mogens Ditlev er på valg
5 Valg af to bestyrelsesmedlemmer Jeppe Buus Nielsen og Søren Jul Kristensen er på valg er på valg
6 Valg af to suppleanter Michaela Kramb og Nopper er på valg
7 Valg af revisor og revisorsuppleant Henholdsvis Poul Erik Christensen og Peter Pinderup er på valg
8 Indkomne forslag Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden Mogens Ditlev, Nonbo Hegn 4 (mail: mt@privat.dk), i hænde senest den 9. marts 2017.
9. Eventuelt

For god ordens skyld, skal det nævnes, at Egekværnen er en selvejende institution, hvor alle beboere i Hald Ege er medejere og derfor også har ret til at deltage i og stemme ved generalforsamlingen. Under generalforsamlingen serveres øl og vand.

Der uddeles endvidere gratis spisebilletter til torsdagsspisning til alle der deltager i både Egekværnens og Hald Ege Kulturforenings generalforsamlinger.


8-feb-17 10:52

En lyssky skovtur

Hald Ege Kulturforening arrangerer

En lyssky skovtur!

Fredag den 24. marts kl. 20 tager naturvejleder Jens Frydendahl os på En lyssky skovtur
Vi mødes ved ”porten” til Videbechs Alle (overfor hvor Hessums butik lå)

De fleste dyr i skoven er mest aktive om natten. Deres øjne må jo være indrettet til at bruge meget lidt lys. Vi sætter os i dyrenes sted og går en tur gennem skoven i bulderravende mørke uden lygter.
De fleste vil opdage, at de faktisk kan se ret meget i mørket.
Undervejs snakker vi om, hvad der rører sig i den mørke skov af ugler og varulve og den slags ting!

Undervejs serveres en forfriskning – kaffe til de voksne og sodavand til børnene Vi ses i mørket til en (u)hyggelig tur


8-feb-17 10:52

Arbejdsdag i Egekværnen 26. marts kl. 9-12

Vigtigt!! Arbejdskraft mangles!!

Kom og vær med til en hyggelig Arbejdsdag i Egekværnen.
Dit forsamlingshus trænger til at blive repareret og vedligeholdt.
Forsamlingshuset er vi jo fælles om at eje.
Derfor inviteres alle beboere i Hald Ege til en hyggelig arbejdsformiddag i Egekværnen Søndag den 26. marts kl. 9-12
Vi starter med morgenkaffe og rundstykker kl. 9.
NB! – Husk at sommertiden starter denne søndag!
Kan du ikke komme hele dagen, men kun 1-2 timer, er det også ok, men det vil være dejligt, hvis du kommer og hjælper!
Opgaverne er meget forskellige, så der er garanteret også en opgave du kan hjælpe med.
Opgaverne er oprydning, rengøring, vinduespudsning, maling, samt diverse reparationsopgaver.

Vi glæder os til at se dig.
Hilsen Egekværnens bestyrelse,
Mogens Ditlev


8-feb-17 10:52

Ny multihal

http://www.haldegeidraetscenter.dk/

For den interesserede kan man følge Hald Ege Idrætscenter her www.haldegeidraetscenter.dk

8-feb-17 10:52

Hald Ege 100 års jubilæum den 5. maj 2017

Fredag den 5. maj 2017 har Hald Ege 100 års jubilæum.

Det skyldes, at lige præcis den dag i 1917, ankom et sanitetstog fra Århus til Hald Ege. Det standsede hvor cykelstien krydser Teglgårdsvej. 
I toget var østrig-ungarske krigsinvalider fra fangelejere i Rusland. Se artikel i Hald Vind , juni 2012

Vi er derfor en gruppe Hald Ege beboere, som synes, at det skal fejres.
Vi har holdt de første par møder, hvor der er kommet mange ideer til, hvad der skal foregå i Hald Ege i 2017.
Nogle af ideerne er:

 • Festuge/Festår med byfest, koncert, fodbold, dyrskue, loppemarked
 • Optog med musik, flag, hestevogne, ringridning, folk udklædt i gamle uniformer
 • Gøgl, Cirkus, Ghostwalk, teaterforestilling – genopførelse af ”De røde barakkers by”
 • Udgivelse af jubilæumsbog
 • Guidede ture i Hald Ege – også om natten – måske med overnatning
 • Foredrag
 • Filmforevisning af film fra 1917 og deromkring, eventuelt vist på stor husgavl
 • Officiel åbning af festugen, kransenedlæggelse ved Videbech, mindegudstjeneste
 • Særudstilling på Hald Ege Samlingen, skiltning i ”barakområdet” med forklaring om bygninger
 • Hald Ege –Europæisk Kulturlandsby 2017 (Kom igen Herning Blinker)

Samtlige institutioner, skoler og foreninger er eller vil blive kontaktet, for at høre, om de vil bidrage med ideer/arrangementer i forbindelse med jubilæet.

Det er ikke sikkert at alle ideerne bliver realiseret, ligesom der nemt kan komme nye ideer til. En forudsætning for at ideerne kan blive til virkelighed er, at nogen tager ejerskab af et forslag

Årsagen til at vi er startet i god tid skyldes, at der er flere af ideerne, som kræver lang planlægningstid, hvis de skal realiseres.

Men der er stadigvæk plads til mange nye ideer, så har du en ide, eller vil du gerne være med til  at organisere jubilæet/være hjælper/tovholder ved et arrangement så kontakt en af nedenstående:

Randi  Lunddorf Lund, videbech@teliamail.dk
Marianne Højberg, mhoejberg@mail.tele.dk
Claus Bisgaard Thygesen, clausthygesen@hotmail.com
Henrik Larsen,  mail@totallokal.dk
Bodil Bech, kb_bech@hotmail.com
Mogens Ditlev,  mt@privat.dk

Vi vil forsøge løbende at orientere om hvad der vil komme til at forgå i jubilæumsåret 2017.

Mogens Ditlev

8-feb-17 10:52

Torsdagsspisning i Egekværnen

Torsdagspisning” er fællesspisning for alle beboere i Hald Ege.

Det betyder, at du og din familie hver torsdag i vinterhalvåret (godt og vel) kan komme i Egekværnen og spise aftenens ret.

Der er ingen tilmelding. Du kan komme på de torsdage, der passer dig. Spisningen starter kl. 18.

Pris: 10 kr for børn 0-10 år, over 10 år 30 kr.
Maden laves af Hald Ege borgere, der har tid og overskud til at være kok for en aften. Man kan melde sig som kok ved at henvende sig til Marianne Højberg, 8663 8708 / 2859 9690 eller .

Der er ingen forpligtelse til selv at lave mad, selv om man kommer og spiser. Har man ikke mod på selv at stå for maden, kan man blive koblet sammen med andre, eller tilbyde sin hjælp til opvask/oprydning efter en torsdagsspisning.
Liste over gæstekokke kan man finde i kalenderen her Det er tilladt at medbringe egen øl eller vin til spisningen. Rygning foregår udenfor. Ved siden af den store spisesal er der legerum til børnene. Kom ned i Egekværnen og hyg dig – det kan varmt anbefales.
VELBEKOMME
Læs om hvordan en torsdagsspisning tilberedes (pdf)

8-feb-17 10:52

Restaurant SKOV

 

 


8-feb-17 10:52

 

Annonce


Få din annonce her!
Kontakt webmasteren
for nærmere